Sparen voor en met je kind

geld-sparen-kind

Waar ouders lange tijd geen spaarrekening meer openden voor hun kinderen, zien we dat dit de afgelopen jaren weer sterk in opkomst is. Begrijpelijk, want als je dit op jonge leeftijd voor je kind gaat doen, kan er een mooi bedrag voor hem of haar klaar zijn als hij of zij ouder is. Dit kan het dan makkelijker maken om een huis te kopen, maar het geld kan natuurlijk ook gebruikt worden om de studie te bekostigen, of bijvoorbeeld de eerste auto te kopen. Daarnaast kan een kind zijn of haar hele leven profijt hebben van het feit dat het al op jonge leeftijd heeft geleerd om te sparen. Banken merken deze tendens ook op en bieden speciale jeugdspaarrekeningen aan, zoals de nibc direct spaarrekening. Natuurlijk is dit ook in het belang van de bank zelf; deze hoopt uiteindelijk dat het kind dat ooit bij hun bank begon, daar een leven lang klant blijft. 

Typen jeugdspaarrekeningen

Er zijn verschillende soorten rekeningen voor jeugdsparen welke niet allemaal hetzelfde zijn. Het kan daarom behoorlijk lastig zijn om deze met elkaar te vergelijken. Voordat je voor een rekening kiest is het belangrijk om goed naar de kenmerken en voorwaarden daarvan te kijken. We onderscheiden vooral de volgende twee typen jeugd spaarrekeningen:

– de spaarrekeningen voor het kind zelf

– de spaarrekening voor ouders of grootouders om te sparen voor hun (klein)kind

De spaarrekening voor het kind zelf

Spaarrekeningen die bedoeld zijn voor gebruik door de kinderen zelf zijn meestal vrij opvraagbaar. Dat wil uiteraard niet zeggen dat je achtjarige zoon zelf geld kan gaan opnemen. Dat moet natuurlijk altijd met toestemming van de wettelijk voogd. Op deze rekeningen kan een kind de inhoud van zijn of haar spaarpot storten. Hét moment waarop je kunt uitleggen hoe dat dan werkt met banken. Spaart het kind met een specifiek doel, dan kan het geld ook weer opgenomen worden als het benodigde bedrag bereikt is.

Een goede les die geleerd kan worden

Bij dit soort kinderspaarrekeningen worden de banken vaak cadeautjes uitgedeeld als de rekening wordt afgesloten. Dit is weer een leermoment: je kunt je kind dan namelijk uitleggen dat de keuze van een spaarrekening niet bepaald moet worden door het cadeautje. Als de rekening met het leukste cadeautje verreweg de laagste rente heeft, is het uiteindelijk een dure grap. Leg ze maar uit wat rente is en dat de ene bank meer betaalt voor het spaargeld dan de andere!

Spaarrekening voor ouders of grootouders

Buiten de spaaractiviteiten van een kind zelf willen ouders ook vaak een spaarbedrag voor hun kind of kinderen opbouwen. Daarnaast besluiten grootouders vaak hun kleinkinderen te ondersteunen, zodat er een kapitaaltje klaar staat als het kind 18 wordt. Hiervoor is een ander type spaarrekening geschikt. De rekening is meer gericht op de lange termijn. Eventuele beperkingen, zoals een blokkering tot de 18-jarige leeftijd, zijn bij dit soort jeugdspaarrekeningen heel gebruikelijk. In ruil daarvoor wordt een fors hogere spaarrente vergoed dan op vrij opvraagbare kinderspaarrekeningen.

Aanbevolen artikelen